The merrycheery’s Podcast

EP1 : กำหนดและชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ ทำได้จริงด้วย OKR

January 3, 2021

OKR คืออะไร และต่างยังไงกับ KPI ในบทความนี้ ยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่สามารถ ปรับใช้กับเป้าหมายส่วนบุคคลได้ หวังว่าทุกคนเข้าใจและลองตั้งเป้าหมาย ปรับใช้เพื่อความสำเร็จของตัวเอง/องค์กรกันค่ะ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App